03 Oktobar 2023 godine

J

Plan nabavki

2023. godina

24.03.2023. godine

Privremeni plan nabavki 2023 PORTAL

2022. godina

17.08.2022. godine

PLAN POSLOVANJA ZA 2022-NO

17.08.2022. godine

Odluka SD o usvajanju Plana za 2022 god

2021. godine

05.10.2021. godine

PLAN NABAVKI ZA 2021

05.10.2021. godine

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu

2020

27.11.2020.godine

PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU

27.11.2020. godine

Odluka o usvajanju plana poslovanja

2019.

05.08.2019. godine

Plan nabavki za 2019. godinu
05.08.2019. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019.godinu
16.05.2018. godine
PLAN NABAVKI ZA 2018
16.05.2018. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
19.06.2017. godine
PLAN NABAVKI ZA 2017
19.06.2017. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
22.06.2016. godine
PLAN NABAVKI ZA 2016
22.06.2016. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu
10.12.2014. godine
PLAN NABAVKI ZA 2014 (dio)

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka

2023

20.09.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Kompletiranje NEMV

08.09.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot 2- Nosila za bolesnike sa pojasom za vezivanje

08.09.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Ležajevi za potrebe ugradnje na vučnim i vučenim vozilima

08.09.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Set za upravljanje dizalicom Palfinger PA 19000

23.08.2023. godine

ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača – Željezničke UIC plombe

21.08.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dijelovi sa uslugom popravka dizel morota CAT

15.08.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Separator otpadnih voda u Blažuju

08.08.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – postrojenja za obradu (sušenje, filtriranje i degazacija) transformatorskog ulja

07.08.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo za drumska m-v za 2023. godinu

07.08.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Špediterske usluge

07.08.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pošte za 2023. godinu.

07.08.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – automobilske gume za drumska motorna vozila

28.07.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca – izrada akta o procjeni rizika..

27.07.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot-1 Kompleti prve pomoći, priručne apoteke i ostala oprema za pružanje prve pomoći

27.07.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot-2 Nosila za bolesnike sa pojasom za vezivanje

12.07.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – servis klima

12.07.2023. godine

Odluka o ponistenju postupka nabavke-usluga ciscenja i odrzavanja higijene..

12.07.2023. godine

Odluka o ponistenju postupka nabavke-Revizija finansijskih izvjestaja za 2023. godinu

11.07.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot-1 Osnovna kolektivna zaštitna sredstva za uzemljenje visokonaponske opreme na mjestima rada i Lot-2 Dodatana lična zaštitna sredstva za zaštitu radinka, koji obavljaju poslove održavanja i popravke opreme i dijelova visokonaponske kontaktne mreže od strujnog udara

11.07.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot-4 Izvori svjestlosti za SS uređaje

11.07.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot-5 Izvori svjetlosti za ERICSSON SS uređaje i Lot-6 Izvori svjetlosti unutrašnje rasvjete

11.07.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot-1 Izvori svjetlosti za šinska vozila 65-85V

11.07.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot-7 Izvori svjetlosti vanjske rasvijete

11.07.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot-2 Izvori svjetlosti za šinska vozila 24 V i Lot-3 Rasvjetna tijela – čeoni reflektori

23.06.2023. godine

Odluka o ponistenju javne nabavke roba- Filteri goriva, maziva, zraka i prateceg zaptivnog materijala

22.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2; LOT 3; LOT 4; LOT 5; LOT 6 i LOT 7

22.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Potrošni materijal za radionicu Zenica LOT 1

02.06.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezervni dijelovi za lokomotive serije 661, za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

02.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – dijelovi sa uslugom popravke dizel morota CAT

02.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – Monoblok tockovi sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova

02.06.2023. godine

Odluka o ponistenju postupka-ciscenje i odrzavanje higijene poslovnih i radionickih prostorija, upravljacnica

18.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Špediterske usluge, za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

18.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 – Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila

18.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – Obavezno osiguranje od automobilske odgovornositi i međunarodna karta osiguranja (zeleni karton)

18.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Industrijska hemijska sredstva za čišćenje za potrebe JP ŽFBiH d.o.o.

11.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Automobilske gume za drumska motorna vozila

11.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rezni alati – nozevi

11.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Reparacija kliznih ležajeva

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pregled i ispitivanje dimovodnih instalacija i toplovodnih sistem JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot 1- Kompleti prve pomoći, priručne apoteke i ostala oprema za pružanje prve pomoći

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot 2- Nosila za bolesnike sa pojasom za vezivanje

14.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Borova daska

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge poste za 2023. godinu

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Automobilske gume za drumska motorna vozila

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

27.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezervni dijelovi za redovnu opravku teretnih vagona

24.03.2023.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka robe – Crna i obojena metalurgija

24.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka roba -Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala

06.03.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – Izrada akata o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u organizacionim dijelovima Društva

06.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Željeznički obrasci za 2023. godinu, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

06.03.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Set za upravljanje dizalicom Palfinger PA 19000

17.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Servisiranje i opravka K.H.Deutz motora, opravka kompresora, pumpi visokog pritiska goriva i elekropokretača sa teške pružne mehanizacije

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kolisijecni pribor

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – boje i lakovi i alati – LOT 2

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – boje i lakovi i alati – LOT 1

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje registrofona i radio uređaja na prugama JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Podbijački agregat

06.02.2023. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke-Izrada projekta i dva upojna bunara u Blažuju

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-potrošni materijal za Službu MOP i TPM Blažuj

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Potrošni materijal za PI Sarajevo

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-potrošni materijal za CR Rajlovac

06.02.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-potrošni materijal za LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 7, LOT 8 i LOT 9

19.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca impregnisani pragovi

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Periodični pregled i ispitivanje visoko naponske (elektro izolacione) opreme u Organizacionim dijelovima Društva

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka roba sa uslugama ugradnje u cilju održavanja i popravke uređaja u službi ETP-a

17.01.2023.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kolektivno kombinovano osiguranje radnika

04.01.2023. godine 

Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača Šine E1, tip R260 i R 350 HT

2022

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-stacionarne baterije rezervnog napajanja UD-20104-1_22

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada projektne dokumentacije i izrada dva upojna bunara u Blažuju

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Mazive masti za šinska vozila

14.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Registrofoni i proširenje sistema snimanja službenih razgovora

09.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ultrazvučni aparati USM 25, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

01.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu

30.11.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke – Rezni alati – noževi

30.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal za 2022. godinu

18.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje registrofona i radio uređaja u PI Zenica, PI Sarajevo, PI Mostar, PI Tuzla i PI Bihać

15.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grafikoni, red vožnje za kurire i knjižice reda vožnje za 2022-2023 godinu

01.11.2022. godine

Odluka o izboru ponuđača – Tucanik eruptivnog porijekla

01.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak

01.11.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – Ogrijevni materijal za grejnu sezonu 2022-2023

30.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zaštitne mreže na kosinama sa ugradnjom

13.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – monoblok točkovi

13.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opravka pogona platforme na TMD

28.09.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN roba Naponski mjerni transformator 25_01kV

14.09.2022 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Odvodnik prenapona za vanjsku montažu UD-8860-1_22

06.09.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1-Maziva ulja i srodni industrijski proizvoda za šinska vozila

06.09.2022. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 2-Mazive masti za šinska vozila

05.09.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

23.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstava za održavanje čistoće i santarno-higijenskih uslova za 2022 godinu

23.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN popravke dijelova uređaja ESTW L90 5 osiguranja u stanicama UD-13095-1_22

22.08.2022 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja 2MR 7500-123 broj 400040 UD-13101-1_22

22.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Podzemna cisterna za dizel gorivo u VV i OŠV Zenica

02.08.2022 . godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka roba Zaštitna odjeća i obuća- HTZ oprema

02.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – Kancelarijski materijal za 2022. godinu

02.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezni alati-noževi za potrebe radionica JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

02.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – Rezervni dijelovi za tekuće i redovno održavanje lokomotiva serije 661

15.07.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – vijčana roba

15.07.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i CZ

14.07.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka – Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 1 Lot 3 Lot 6_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 7_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 5_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 2 i Lot 4_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – implementacija novog kontnog plana 2022. godine unutar SAP informacionog sistema

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – maziva ulja i masti za sinska vozila

13.06.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Potrošni materijal za radionice

13.06.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke-Rušenje objekta radionice OŠV u stanici Banovići

13.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- set za generalni remont vijčanog kompresora tip SFN 1252.3

30.05.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca-Tucanik krecnjackog porijekla (fi 31,5-63mm)

30.05.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba-brzinomjeri za lokomotive serije 441 i EMV 411_415, sa uslugom ugradnje

12.05.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN usluga – Remont energetskog transformatora 110_25 kV_tip 2MR7500-123_serijskog broja 400040

10.05.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Izrada studije sa idejnim rješenjem za novu prugu Vareš – Banovići

21.04.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rušenje objekta OŠV u Banovićima

21.04.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN popravke dijelova uređaja ESTW L90 5 osiguranja u stanicama UD-4696-1_22

21.04.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ECM za dizel motor tip 3512 sa ugradnjom_UD-3688-1_22

21.04.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – Rezni alati – noževi za potrebe radionica ŽFBiH

15.03.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Materijal i oprama za AT zavarivanje i druge mašine, oprema i elementi za održavanje gornjeg stroja pruge

07.03.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Revizija finansijskih usluga za 2021. godinu

18.02.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke roba – sredstva za higijenu za 2021 godinu

27.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga – popravak i održavanje dizalice za mašinu OBW 10_913

27.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba – 15 (petnaest) toplovodnih kalorifera za potrebe Radionice Dobošnica

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-1_ Stacionarne akumulatorske baterije za izvore pomoćnog napajanja i UPS-ove

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-2_Akumulatorske baterije za drumska vozila i građevinsku mehanizaciju

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-3_Akumulatorske baterije za šinska vozila

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

2021

30.12.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke – revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu

30.12.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-LOT 2; LOT 3 i LOT 4

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 9-potrošni materijal za PI Bihać

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 8-potrošni materijal za PI Tuzla

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 7-potrošni materijal za PI Zenica

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 6-potrošni materijal za PI Sarajevo

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 5-potrošni materijal za PI Mostar

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-potrošni materijal za CR Rajlovac

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba – željeznički obrasci za 2021. godinu

17.12.2021. godine

Odluka o kvalifikovanim ponudjacima za pruzanje advokatskih usluga-II

30.11.2021. godine

Odluka o izboru ponuđača – sredstva za higijenu

30.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka – rezni alati noževi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Monoblok točkovi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Boje i lakovi za AKZ i pomocni alati

29.11.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka nabavke-ogrijevni materijal za 2021. godinu

18.11.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga – održavanje registrofona i radio uređaja u PI Zenica, PI Sarajevo, PI Mostar, PI Tuzla i PI Bihać

18.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – grafikoni, red vožnje za kurire i knjižice reda vožnje za 2021_2022

18.11.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-popravka i održavanje postrojenja, dijelova instalacija i uređaja na infrastrukturnim kapacitetima

18.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga-reparacija kliznih ležajeva

16.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba-Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala

14.10.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak

14.10.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

06.10.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- revizija finansijskih izvještaja za 2021.g

06.10.2021. godine

Odluka o kvalifikovanom ponuđaču za pružanje advokatskih usluga

06.10.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-revizija vučnih motora glavnih generatora glavnih prigušnica ARNO pretvarača i motora kompresora

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kocna oprema i pneumatska instalacija

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – tucanik eruptivnog porijekla za odrzavanje gornjeg stroja

07.09.2021

Odluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

07.09.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke filteri za potrebe radionice Blazuj na odrzavanju TPM i TMD Zeljeznicke infrastrukture i Zeljeznickog operatora

07.09.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-ručne signalne svjetiljke za radnike na osiguranju i regulaciji željezničkog saobraćaja

07.09.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP_tender broj_GD-50_20

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 1 CR Rajlovac

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 2, LOT 3 i LOT 4

09.08.2021. godine

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-1819-7_21 kojim se poništava Odluka o poništenju postupka broj UD-8735-1-8.1._2021

06.08.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka – Revizija finansijskih izvjestaja za 2021. godinu

29.07.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

02.07.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća nabavka robe Šine 49E1

23.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena uredaja na NEMV GD-03_21

09.06.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP, tender broj_GD-50_20

07.06.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona – Poštanske uisluge

03.06.2021. godina

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona

06.05.2021.

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-473-10_21 kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-433-1_2021

16.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – radovi na zamjeni elektronskog SS uredjaja

16.04.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Službena odjeća i obuca GD-67-20

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-1 Stezaljke, spojnice nosaci i drugi metalni dijelovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-2 Dijelovi sklopova, izolatori i sklopovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-3 Uzad, provodnici i zice za KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-4 Pribor i materijal za povezivanje PV KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-5 Oprema za zastitu na radu KM

22.02.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Dizel gorivo – GD-64-20

24.02.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

11.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020

11.01.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

PRETHODNE GODINE

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 godinuOdluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

Podaci o zakljucenim ugovorima, izmjenama i njihovoj realizaciji

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Namjera o provodenju pregovaračkog postupka bez objavje obavještenja

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

31.08.2023 10:45

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga kompletiranje NEMV 4412 sa ponuđačem Končar električna vozila d.d. Zagreb. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

14.03.2022 13:16

 

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba elektronički kontrolni modul (ECM) za dizel motor tip 3512, sa uslugom ugradnje – 1 komad. Tendersku dokumentaciju (specifikacija roba i pripadajućih usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

Trenutno nema otvorenih konkurentskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih takmičarskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih organičenih postupaka!